Neden E-Ticaret?

E-Ticaretin gelişen dünyadaki etkisi gittikçe hissedilmektedir. E-Ticareti doğru yapanların kazanacağı bir ticaret biçimi geleceğimizi şekillendirecektir.

Kemal Büyükkabakcı

Nüfusu her geçen gün artan dünyamızda alışverişin gittikçe hızlı bir hale gelmesi kaçınılmazdır. Globalleşen dünyada farklı ülkelerdeki insanların alışveriş için konumlarından bağımsız şekilde çevrimiçi alışverişi tercih etmesi farklı ülkeler için oldukça olumlu bir gelişmedir. Bunun yanı sıra ülke içindeki çevrimiçi alışveriş alışkanlığının gittikçe yayılması, ülkelerin ticaret hacmini online alanda genişletmekte, üretim, maliyet hammadde, lojistik gibi ticari konularda gelişip değişmesini sağlamaktadır. Bir ülkede nihai olarak iç pazarında e ticaretin yaygınlaşması birçok noktada tetikleyicidir. Üretim ve yatırımların doğrudan doğruya e ticaret üstüne kurulması, yabancı sermayenin farklı ülkelerde her ülkede benzer biçimlerde olduğu için sanal ticarete yönelmesi olağandır. Coğrafi olarak avantajlı veya dezavantajlı tüm grupların kendi ticaret hacimlerinde müthiş bir artışa sebep olmaktadır e ticaret. Ticaretin bazı ülkeler için lokal eksende gelişim hızının epey yavaş olduğu göz önüne alınırsa e ticaretin ulusal ve uluslararası ekonomik gelişime katkısı yadsınamaz.

“Ticaret diğer tüm işlerden daha fazla gelecekle ilgilidir; bitmeyen bir hesaplama süreci ve ileri görüşlülüğün pratiğidir.”

-Henry Luce

E- Ticaret’in Ürün Ve Marka Tanınırlığına etkisi

Ürünlerin pazarlanma noktasında global ölçekte reklam kampanyalarına oldukça yüksek bir bütçe ayırmak gerekebilir. Üreticinin markasını ve üretimini organik olarak tüm görsel ve yazılı alanlarda pazarlayabilmesi için neredeyse üretim maliyetinin katları şeklinde bütçe gerekmektedir, bunu ortadan kaldırmanın son yıllarda popüler bir yolu olarak e ticaret düşünülebilir. E ticaret, ürünün bulunduğu sanal pazarda ürünün doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama şansını vermektedir. Bulunduğu sanal pazarın kendi reklamları sayesinde ürününde reklamı yapılmış olmaktadır. Bu ürünün veya markanın tanınırlığını ve ticaretini oldukça arttırmaktadır.

Bizi Paylaşabilirsiniz:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email